فراخوان پذیرش مقاله

با توجه به شروع فعالیت فصلنامه علمی _ تخصصی «پژوهش در آموزش ابتدایی» ، از کلیه استادان و پژوهشگران دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دعوت به ارسال مقاله می‌­شود. این فصلنامه هرگونه مقاله‌ای که در حوزه ی آموزش ابتدایی نوشته شود و حاوی یافته‌ها و نظریات جدید در این حوزه باشد، برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته می‌شود.  از اساتید، صاحب­نظران، کارشناسان و دانشجویانی که علاقمند به ارسال مقالات خود برای این فصلنامه هستند، خواهشمند است مقالات خود را از طریق وبگاه اختصاصی فصلنامه  به آدرس:  http://reek.cfu.ac.ir/  ارسال نمایند.