واکاوی روش های آموزشی سخنرانی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ با رویکرد ما بعد اثبات گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، فلسفه تعلیم و تربیت، دبیر آموزش و پرورش قم

2 دکتری مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه پیام نور کهک قم

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی روش­های آموزش از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهر قم با رویکرد ما بعد اثبات­گرایی انجام شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی با استفاده از روش تحلیل کیفی به بررسی سه روش آموزش سخنرانی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ می­پردازد. روش سخنرانی را نباید کنار گذاشت. این روش  در آموزش سطوح مختلف تحصیلی  و در دروس مختلف کاربرد گسترده دارد. بنابراین باید در جهت افزایش کارایی و تنوّع بخشی آن بیشتر تلاش نمود، از جمله راه­های تنوّع بخشی به روش سخنرانی،  به­کارگیری یادداشت برداری و روش باینری است. روش بحث گروهی  در رشد تفکر انتقادی دانش­آموزان ابتدایی چندان موثر نبوده است، اما این روش در رشد اعتماد به نفس دانش­آموزان تاثیر بسزایی دارد. روش پرسش و پاسخ در دانش­آموزان مقطع ابتدایی به صورت جریان یک طرفه پرسش از سوی معلم و پاسخ از سوی دانش­آموزان انجام می­شود و از مزایای آن چون مکمّل روش­های دیگر و تفهیم و تعمیق یادگیری غفلت می­شود.

کلیدواژه‌ها