فصلنامه به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد، خواهشمند است راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید؛ همچنین مقالات منتشر شده در شمارة سوم می توانند الگوی مناسبی باشند. باتشکر  

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 7، شهریور 1401، صفحه 1-108